اختصاصی؛ گومیس آقای گل لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹

ویدیو اختصاصی ورزش سه به مناسبت درخشش گومیس به عنوان آقای گل و برترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹

منبع : ورزش سه