گلزنی مهدی طارمی برای ریو آوه برابر آلورکا

صعود ریو آوه به مرحله بعد جام حذفی با تک گل طارمی

منبع : ورزش سه