ابراز ناراحتی دله الی از اخراج پوچتینو؛ "یک تشکر بدهکارم"

منبع : ورزش سه