چرا شیث با علی دایی مشکل داشت؟

بخش های از گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با شیث رضایی

منبع : ورزش سه