شیث رضایی: دوست داشتم در این پرسپولیس بازی کنم

بخش های از گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با شیث رضایی

منبع : ورزش سه