چرا 9 بازیکن بعد از قهرمانی پرسپولیس جدا شدند؟

بخش های از گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با شیث رضایی

منبع : ورزش سه