مصاحبه جنجالی با شیث رضایی مدافع و کاپیتان سابق پرسپولیس

گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با شیث رضایی ستاره همیشه جنجالی فوتبال ایران و پرسپولیس

منبع : ورزش سه