فتحی : همه دنیا دیدند که پنالتی بود به جز آقای زاهدی فر

اعتراض امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقلال به قضاوت بازی با سپاهان

منبع : ورزش سه