خلاصه بازی نیوکسل 2 - 2 منچستر سیتی

خلاصه بازی نیوکسل 2 - 2 منچستر سیتی
لیگ جزیره

منبع : ورزش سه