خلاصه بازی اینتر 2 - اسپال 1

خلاصه بازی اینتر - اسپال (سری آ ایتالیا)

تاریخ برگزاری 10 آذر 1398 - 1 دسامبر 2019 - 4 ربیع الثانی 1441

منبع : ورزش سه