هادی نوروزی حساس بود و طاقت فحش را نداشت

هشت سال حضور پرماجرای حمید علی عسگری در پرسپولیس

منبع : ورزش سه