گفتگو با توپ جمع‌کن نوجوان و محبوب مورینیو در تاتنهام

گفتکو با کالوم هاینس توپ جمع کن معروف تاتنهام که ژوزه مورینیو از او تقدیر کرد

منبع : ورزش سه