اوج هیجان و کامبک فوق العاده کالیاری برابر سمپدوریا

خلاصه بازی کالیاری 4 - سمپدوریا 3

منبع : ورزش سه