حرفهای جالب قلعه نویی بعد از تساوی با نساجی

کنفرانس خبری امیر قلعه نویی پس از تساوی مقابل نساجی

منبع : ورزش سه