صحبت‌های زیدان درباره ممنوع کردن گلف برای گرت بیل

کنفرانس مطبوعاتی زیدان پیش از دیدار تیمش با اسپانیول

منبع : ورزش سه