قلعه‌نویی: فردوسی پور سرمایه این مملکت است

صحبت های قلعه نویی در کنفرانس خبری پیش از بازی با شهر خودرو

منبع : ورزش سه