صیادمنش: طرفدار سایپا بودم

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با الهیار صیادمنش جوان ترین لژیونر حال حاضر فوتبال ایران

منبع : ورزش سه