صیادمنش: آرزویم پوشیدن پیراهن منچسترسیتی است

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با الهیار صیادمنش جوان ترین لژیونر حال حاضر فوتبال ایران

منبع : ورزش سه