پیام اختصاصی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش ایران

پیام اختصاصی مدافع ملی پوش ایران:

پورعلی گنجی:خوبم و فقط قیافه ام یک جوری شده

منبع : ورزش سه