پاسخ حدادی به شایعه زندگی لاکچری در آمریکا

گوشه ای از مصاحبه آنتن با احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک در رشته پرتاب دیسک

منبع : ورزش سه