قهرمانی حسن پاجانی در مسابقات PES 2020

قهرمانی حسن پاجانی در مسابقات PES 2020

حسن پاجانی موفق شد در فینال با دو برد و یک شکست در مقابل حریف ژاپنی به قهرمانی مسابقات جهانی برسد

منبع : ورزش سه