حرف های زرینچه در حاشیه تمرین تیم امید

جواد زرینچه درخواست حمایت بیش از پیش از تیم ملی امید کرد

منبع : ورزش سه