پنالتی هوشمندانه مهدی طارمی برای ریوآوه

پنالتی گرفتن مهدی طارمی از موقعیت نه چندان خطرناک که بازیکن هم تیمی او این فرصت گلزنی را از دست داد

منبع : ورزش سه