خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - سن آنتونیو اسپرز

این بازی در تاریخ 29 آذر مصادف با 20 دسامبر برگزار شد

منبع : ورزش سه