خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0

خلاصه بازی اینتر 4 - جنوا 0
سری آ ایتالیا

منبع : ورزش سه