100 سیو برتر دروازه بانان در یک دهه اخیر

نگاهی به ماندگارترین سیوهای دروازه بانان در ده سالی که سپری شد.

منبع : ورزش سه