خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - سن آنتونیو

این بازی در تاریخ 19 دی ماه 96 مصادف با 9 ژانویه 2020 برگزار شد

منبع : ورزش سه