استیلی: خیلی خوب کره جنوبی را آنالیز کرده‌ایم


اگر اشتباهات فردی نداشته باشیم، نتیجه می گیریم؛
استیلی: خیلی خوب کره جنوبی را آنالیز کرده ایم

منبع : ورزش سه