خلاصه بازی امید چین0 - امید ازبکستان2 (زیر 23 سال)

خلاصه بازی امید چین - امید ازبکستان در رقابت های زیر 23 سال آسیا

منبع : ورزش سه