ماجدی: تنها کاری که نکردیم زدن گل بود

ماجدی: تنها کاری که نکردیم زدن گل بود

منبع : ورزش سه