بارسایی‌ها با کیت جدید در تمرینات حاضر شدند!

تمرینات آماده سازی بارسلونا با کیت جدید

منبع : ورزش سه