صحبتهای قربانی پس‌از حواشی دیدار سرداربوکان-شهرداری ماهشهر

صحبت های پیروز قربانی سرمربی سردار بوکان بعد از حواشی ایجاد شده در دیدار این تیم برابر شهرداری ماهشهر

منبع : ورزش سه