حضور سرمربی شهرخودرو در دسته‌های عزاداری

سرآسیایی سرمربی شهرخودرو از جشن صعود تا حضور در دسته های عزاداری

منبع : ورزش سه