صحبتهای بازیکنان تراکتور پس‌از پیروزی مقابل ذوب‌آهن

صحبتهای بازیکنان تراکتور پس از پیروزی مقابل ذوب آهن

حاج صفی: انگار تراکتور برای تبریز نیست!

تیکدری: فیلم ها نشان دادند در آزادی چه گذشت!

منبع : ورزش سه