رفیعی در اولین بازی فیکس در نقش جهان محبوب سکوها شد

سروش رفیعی در اولین بازی فیکس در نقش جهان محبوب سکوها شد.

منبع : ورزش سه