سوپر گل بیتنکورت به دورتموند

در دیدار حذفی وردربرمن و بروسیا دورتموند لئوناردو بیتنکورت با سوپر گل دیدنی خود تفاضل را به عدد 2 رساند.

منبع : ورزش سه