ورود کوبل داوران دربی برای چک کردن دروازه های بازی

منبع : ورزش سه