خلاصه تنیس دو نفره فدرر، گیتس و نادال، نوح

خلاصه تنیس دو نفره راجر فدرر، بیل گیتس و رافائل نادال، ترور نوح که در آفریقای جنوبی به صورت دوستانه وبرای خیریه برگزار شد.

منبع : ورزش سه