خلاصه تنیس رافائل نادال - راجر فدرر

خلاصه تنیس رافائل نادال - راجر فدرر که در آفریقای جنوبی به صورت دوستانه و برای خیریه برگزار شد.

منبع : ورزش سه