تمرینات بارسلونا برای آماده سازی بازی با بتیس

این دوتیم یکشنبه 20 بهمن بازی خواهند کرد.

منبع : ورزش سه