ناظم الشریعه: مشکل فوتبال ایران عدم نقدینگی است

ناظم الشریعه: مشکل فوتبال ایران عدم نقدینگی است

منبع : ورزش سه