گل‌زنی مهدی طارمی برای ریوآوه برابر آوس (پنالتی)

گل زنی مهدی طارمی برای ریوآوه برابر آوس (یاران مهرداد محمدی) از روی نقطه پنالتی که خود او به دست آورد.

منبع : ورزش سه