وقتی باد در انگلیس گل می زند!

صحنه ای جالب در فوتبال انگلیس که شدت باد باعث به ثمر رسیده گل می شود.

منبع : ورزش سه