خلاصه بازی آمیان 4 - پاری سن ژرمن 4

این بازی در هفته 25 لوشامپیونه فرانسه در تاریخ 26 بهمن مصادف با 15 فوریه 2020 برگزار شد.

منبع : ورزش سه