توضیحات نوری‌فر درباره لغو کنفرانس فرهاد مجیدی

کنفرانس خبری فرهاد مجیدی، پس از بازی با الاهلی به دلیل نبود هیچ خبرنگاری در سالن برگزار نشد

منبع : ورزش سه