گل اول چلسی به تاتنهام (ژیرو)

گل اول چلسی به تاتنهام توسط ژیرو در دقیقه 15

منبع : ورزش سه