تصاویر عجیب از بازگشت هواپیمای استقلال به مهرآباد به دلیل نقص فنی

تصاویر عجیب از بازگشت هواپیمای استقلال به مهرآباد به دلیل نقص فنی

منبع : ورزش سه