خلاصه بازی خنت 1 - آاس رم 1 (گزارش اختصاصی)

این بازی در تاریخ 27 فوریه 2020 و 8 اسفندماه 1398 برگزار شد

منبع : ورزش سه