حمله شدید عنایتی به میزبانی نود ارومیه

صحبت های رضا عنایتی پس از تساوی با نود ارومیه

منبع : ورزش سه