واکنش جالب بختیار رحمانی به ویروس کرونا

واکنش جالب بختیار رحمانی به ویروس کرونا

فوتبال ارزش ندارد که بخواهیم کرونا بگیریم

منبع : ورزش سه